Reiki

Reiki is een Japans systeem van genezen, helen en behandelen.
Rei = Universeel en Ki= (Levens) Energie.

Reiki energie wordt doorgegeven door een Reiki behandelaar/master door eenvoudig zijn/haar handen te plaatsen op de pijnlijke plek van het lichaam. Het brengt verlichting bij acute pijn of neemt deze weg, ook bij chronische klachten kan Reiki heilzaam zijn.

Wat doet Reiki

Reiki heeft een gunstige ondersteunende invloed op de werking van andere behandelmethoden (o.a. medicijnen). Reiki is nimmer een vervanger van andere behandelmethoden. Het bevordert de natuurlijke zelfgenezing. Het kan je bewustwordingsproces versnellen en/of verdiepen omdat Reiki werkt op alle niveau´s zowel lichamelijk, geestelijk, emotioneel als op de ziel. Reiki kan helpen bij het verwerken van negatieve ervaringen, het kan deze blokkades opheffen. Reiki kan je intuïtie verscherpen. Angsten kunnen verminderen en je zelfvertrouwen laten toenemen. Een Reiki behandelaar/master is in staat deze energie door te geven doordat deze is ingewijd, of ook vaak gezegd, geïnitieerd. Iedereen die geboren wordt heeft open energiebanen maar slibben dicht door ingrijpende gebeurtenissen. De energiebanen in het lichaam worden opnieuw geopend door een Reiki Master. Hierdoor ontvangt de persoon een verhoging van de levensenergie wat prettig is voor eigen genezing en staat daardoor verbonden met de bron van deze universele levensenergie. De Reiki kan weer zonder obstakels gaan stromen en de ingewijde persoon wordt hierdoor een medium voor deze universele energie.

Reiki is niet verbonden aan een religie en is niet gebaseerd op specifieke Oosterse of Westerse filosofie. Doordat je Reiki doorgeeft aan de ander neem je geen ziektes of kwalen over van je medemens. Je ontvangt de Reiki energie uit de kosmos en geeft deze Reiki energie door aan je medemens. Je geeft dus geen energie van jezelf.

Neem contact op

  • Stephan Bouman

    Reiki behandelaar

    Mijn interesse voor energiewerk ontwikkelde zich rond 1998. Hierdoor onwikkelde mijn bewustzijn en Ki gevoeligheid zich in een vogelvlucht. In 2008 ontdekte ik Yuishinkai Aikido, een stroming in Aikido waar hoofdzakelijk met Ki wordt gewerkt. Het afstemmen op elkaar zorgt ervoor dat Aikido op een zeer ontspannen manier kan worden beoefend.

    Lees meer

    →